top of page
FC77's Kontingentsatser i 2023

 - og sådan kan du betale dit fodboldkontingent i FC77.​

Betaling af kontingent er helt ufravigeligt i FC77. Klubbens økonomi kan ikke hænge sammen uden kontingenter. I FC77 modtager vi på lige fod med andre idræts- og kulturforeninger tilskud fra kommunen til klubbens drift. Tilskudsreglerne er bl.a. baseret på antallet af betalende medlemmer, og kommunen foretager regelmæssig kontrol af de faktiske forhold omkring vores kontingentinddrivelse.

Fodbold kontingent opkræves halvårligt i april og august.

 

Kontingentoversigt pr. halvsæson, gældende i  2023:

Gruppe            Kr.

-------------------------

 Senior           600,-

  Dame            500,-

 Oldboys        400,-
Ungdom        300,-

 Passivt         150,-

Husk betaling ved tilmelding/første gang. kontant, Mobile Pay på 59 59 4 

I FC77 har vi den holdning, at der ikke er plads til gratister.

Vi lukker et hold, hvis der er for mange skyldnere. Denne konsekvens kan forekomme urimelig og at det rammer de forkerte, nemlig dem som betaler kontingent, men det er desværre nødvendigt for at komme problemet til livs.

 

Vi har også en klar politik om at skyldnere ikke får udleveret deres spiller-certifikat før skyldig kontingent er betalt:

  • HUSK at du selv er ansvarlig for at betale kontingent. Et "bortkommet" eller "ikke modtaget" girokort er ikke gyldig grund til ikke at betale kontingent!  Det er ikke anderledes her i FC77 end når det gælder din egen husleje eller billånet!

  • HUSK at man ikke kan træne eller spille kamp i FC77, hvis man ikke har betalt sit kontingent.

  • HUSK at dit spillercertifikat tilbageholdes, så længe du ikke har meldt dig ud og/eller undlader at betale skyldig kontingent

KONTINGENT:

bottom of page