top of page

Børn i bevægelse, tider og kontingent

Børn i bevægelse i FC 77 foregår primært på søndage i den lille sal på Sydbyskolen (Kobberbakkeskolen) - Sæsonen løber fra september til april.

Gymnastikansvarlig og kontaktperson i forhold til indmelding og spørgsmål er Anette Ipsen. Kontakt Anette Ipsen på mobil: 22 48 14 64 eller mail - Klik her. 

Hvor/Hvornår:
Sydbyskolen
Parkvej 109
4700 Næstved
Søndage
Børn 2-3 år: 10:00 - 11:00
Børn 4-5 år: 11:00 - 12:00

OPSTART 2018 - Søndag den  2. September på Sydbyskolen.

Kontingentoversigt -  Halvårs kontingent pr.barn i alderen 2-5 år gældende fra september 2018.

Gruppe            Kr.

-------------------------

   Barn 2-3 år     250,-

   Barn 4-5 år     250,-

                                     Husk betaling ved tilmelding/første gang via Mobile Pay på 89 50 3

Børn i bevægelse - Hvad: Børn i bevægelse er et tumlastikhold for børn i alderen 2-3 år og 4-5 år. Børn har en medfødt kropslig, sanselig og intuitiv tilgang til verden og oplever det som en naturlig måde at forstå sig selv og sine omgivelser på, men som alt andet skal denne evne stimuleres og vedligeholdes. Vi lægger vægt på at børnene: • Styrker og udvikler deres motorik • Styrker og udvikler sanser • Styrker og udvikler deres evne til at bruge kroppen og udtrykke sig kropsligt • udvikler fantasi og rytmeforståelse •hygger sig og får nogle gode oplevelser med andre børn • På længere sigt udvikler intellektuelle, sociale og kreative evner gennem fysisk aktivitet og leg • fokus på balance og bevægelse til musik af nyere og ældre dato. Vi vil også gerne lægge op til at forældre kan møde hinanden og evt. skabe netværk. Helt konkret skal vi tumle, synge, gynge, danse, fjolle, og bruge vores sanser. Vi bestræber os på at have stor variation i, hvad vi laver fra gang til gang, men med struktur og genkendelighed.

GYMNASTIK FC77

bottom of page